XLVII Warmińsko-Mazurska Wystawa Psów Rasowych Ostróda 09.10.2021r.

XLVII Warmińsko-Mazurska Wystawa Psów Rasowych Ostróda 09.10.2021r.
CHIMAN Himavanti klasa Championów CWC, NDPwR BOB 🥰
CHARU Himavanti klasa Championów CWC, NDSwR BOS 😘