Miot B

W dnu 16 stycznia 2016 r. z fantastycznego skojarzenia przyszedł na świat wielki ważące 750g chłopak Birbal (waleczne serce) Himavanti.

Rodzicam zostali Champion Polski Cairo Maha-Ratha oraz Khando Dawa Nam Kha.